Privatlivspolitik for Danske Tursejlere

Dataansvarlig:

Danske Tursejlere Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
CVR: 16 62 19 43


Danske Tursejlere (herefter kaldet DT) er en medlemsorganisation for tur- og fritidssejlere. DT tilbyder forskellige medlemsservices herunder formidling af lystbåd forsikringer. Denne formidling sker i tæt samarbejde med Søassurancen Danmark A/S og andre forsikringsudbydere. Søassurancen Danmark A/S fungerer som Coverholder for Lloyd’s of London. Søassurancen Danmark A/S leverer forsikringsydelser igennem Lloyd’s mæglere og tilhørende syndikater.

Behandling af dine data

Vi behandler følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnumre, fødselsdato. Hvis du oplyser bankkonto- og registreringsnummer bruger vi også dette til at overføre penge til dig.

På hjemmesiden indsamler vi anonymiserede oplysninger om besøg. Vi indsamler oplysninger, om hvilken del af hjemmesiden, du besøger, tidspunktet for besøg, og hvilken side du kom fra. Desuden indsamler vi oplysninger om den enhed du benytter. Vi indsamler information om browseren, operativsystemet, forbindelsen, skærmopløsning/indstillinger og den benyttede IP-adresse.

Grundlag for indsamling af data

DT indsamler persondata i forbindelse med formidling af lystbåd forsikringer. Disse oplysninger videregives til Søassurancen Danmark A/S, der indsamler persondata i forbindelse med drift af bådforsikringsvirksomhed.

Søassurancen Danmark A/S forsikrer primært både og skibe og har derfor kun brug for adgang til få persondata i modsætning til traditionelle forsikringsselskaber. Vi ønsker at begrænse vores indsamling af data og derfor indsamler vi f.eks. ikke CPR-numre. I mindre omfang kan data anvendes i forbindelse med vores løbende produktudvikling.

Kilder

Vi benytter følgende kilder til at indsamle data:

• Data som du oplyser os

• Data som vores samarbejdspartnere oplyser os på dine vegne

Modtagere af data

Vi kan dele din personoplysninger med:

• IT-leverandører som supporterer og understøtter vores IT-systemer

• Lloyd’s mæglere og syndikater modtager en yderst begrænset mængde af personoplysninger

• Finansielle institutioner som assisterer vores forretning

Opbevaring af data

DT opbevarer data på alle nuværende medlemmer og gemmer data på potentielle samt tidligere medlemmer i op til 5 år. I skadesager gemmes ligeledes persondata i op til 5 år. Dette gøres i henhold til gældende regler om arkivering i regnskabsloven.

Det er helt grundlæggende for vores evne til at drive en medlemsvirksomhed samt forsikringsformidling, at persondata for potentielle medlemmer og tidligere medlemmer samt i skadessager gemmes i ovenstående varighed og omfang. Al persondata inklusiv ikke kunderelateret data slettes også efter 5 år.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder omkring personoplysninger:

• Ret til indsigt Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger vi har om dig.

• Ret til berigtigelse Du har ret til at anmode om få rettet og opdateret eventuelle urigtige personoplysninger.

• Ret til sletning Du har ret til at anmode om få slettet personoplysninger om dig før den generelle sletning indtræffer.

• Ret til begrænsning og indsigelse Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen begrænset.

• Ret til dataportabilitet Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte info@dansketursejlere.dk
Nyborg den 1. maj 2018 Danske Tursejlere